MERRY CHRISTMAS – GOD JUL

Merry Christmas to you!       En GOD JUL önskar jag dig!

Christmas – a time to remember when Jesus came right into all the loneliness and the pain on this earth, to set things right.  ..what first looked so small.. a baby boy in a manger, who only some shepherds knew about… God’s amazing secret… became the greatest miracle ever! God himself became a man and came to earth to save us all. To bring us back Home. The true hope for our world is Jesus                           …I began to write new Christmas songs last year, but they are so far only in Swedish – (sorry!) – maybe next year also in English!!    But I just want to wish you many wonderful moments this Christmas. And I hope that Christmas for you will be a time when you will see what is truly important in life – Receive the Peace from heaven in your heart.

 

..Med dessa julsånger vill jag önska dig en verkligt fin jul. Jag önskar dig julefrid! Precis där du är just nu! Rakt in i all ensamhet kom Jesus till vår jord. Han kommer än – dag efter dag till oss. 

JUL UNDERBARA JUL – Text & musik: Elsa Rydin   (c) 2013 Elsa Rydin

 

RAKT IN I ALL ENSAMHET – Text & musik: Elsa Rydin  (c) 2013 Elsa Rydin

 

JAG HOPPAS ATT JULEN FOR DIG ( JULEFRID) – Text & musik: Elsa Rydin   (c) 2013 Elsa Rydin

 

Fler julsånger kan du höra här: elsarydin.se/julsanger 

TÄND LJUS – LIGHTS IN THE DARKNESS

En härlig tid där vi tänder ljus i december-mörkret. Önskar dig en fin 3:e advent!!    Och tänk så stort att det eviga Ljuset, som lyser i mörkret, Jesus, strålar i och genom oss och lyser upp vår stig!!

December, what a wonderful time when we, in the midst of all the darkness, light so many candles and lights.   And how amazing that the eternal Light, that shines in the darkness, Jesus, shines in and through us. He lights up our path. You and I can be a light through who we are and by what we do! Shine!

Tänd ljus genom vem du är!    Tänd ljus genom vad du gör!    Tänd ljus överallt omkring dig!     

TÄND LJUS GENOM VEM DU ÄR                Text & musik: Elsa Rydin  (c) 2013 Elsa Rydin

 

Fler julsånger hittar du här:  elsarydin.se/julsanger 

HOPP FÖR SVERIGE

Med en ny hoppfull sång vill jag önska dig en fin 2:a adventshelg!      ”Det finns hopp för Sverige, det finns hopp genom namnet Jesus” Den här refrängen har ringt i mig hela hösten. Sjung gärna med i bönen för Sverige!! Sverige behöver Jesus!     Ett folk som ser varandra med Jesu kärleksfulla ögon.

DET FINNS HOPP FÖR SVERIGE –             Text & musik: Elsa Rydin (c) 2014 Elsa Rydin     I bönen kan du själv lägga in andra landsnamn som du önskar i texten. Det finns hopp för Norge/Kongo/Yemen.       Gud se i nåd till Finland/Holland/Burundi/Rumänien/Libanon/Kina   Gud se i nåd till Irak/Syrien/Indien/El Salvador/Israel/Nepal osv. Var än vi finns, var än vi bor, hur än det stormar runt omkring, så inbjuds vi alla att leva i det fasta eviga hoppet som finns i Jesus!                     Be med mig för Sverige och för världen! 

 

Fler sånger för bön och gudstjänst hittar du här: http://www.elsarydin.se/bon-gudstjanst/