Sånger

Genom att klicka på de olika under-flikarna, (”Lovsånger” ”Mod” ”Sånger om livet” ”Julsånger”  ”Psalmer” osv) kan du lyssna på sånger i enkla inspelningar, och genom att klicka på sångens titel så hittar du en pdf-fil med text och ackord till den sången.

Så roligt om du hittar sånger som du tycker om att lyssna till och att använda dig av. Lovsånger, musikalsånger, julsånger, påssånger, sånger om livet, bönesånger, sånger för gudstjänst, kör, andakt, konfirmandarbete, ungdomsarbete och för barn.  Uppdelningen av sångerna är lite klurig, för en sång som t ex ”I Din närhet” passar ju under både ”Lovsånger” ”Psalmer” och under ”Bön och gudstjänst”… Den hittar du nu under Psalmer… och vissa sånger finns under flera kategorier. Flera sånger finns också på engelska.

Du får gärna kopiera text och ackord från pdf-filerna här på sidan. Är det någon sång du saknar text på – hör av dig, så ordnar jag det.

Till många sånger finns det noter. Noter kan du köpa direkt från mig. Hela ”Musikalen På väg” finns på noter. ”Vi vänder våra hjärtan till Dig Jesus”, ”Låt våra hjärtan vara tempel”, ”Mod”, ”Att vara modig” finns också på noter m.fl.   Hela sången ”I Din närhet” hittar du i psalmboken nr 757 (Verbums utgåva), copyright David Songs. Och några fler av mina sånger finns på noter hos David Media, i Jubla-i-Herren-böckerna.

Några ord om copyright…

– Om du bara använder sångerna för privat bruk, så är du självklart fri att använda dem utan tillstånd.

– Om du använder sångerna offentligt – till exempel i din församling, gudstjänst eller smågrupper – eller i andra typer av samlingar; Kolla då att det finns tillstånd för kopiering och projicering genom en CCLI-licens i din kyrka/organisation – och tänk också på att rapportera alla sånger ni använder, mina och andras sånger – i er sångrapport till CCLI.   ( www.ccli.se  )    Utan sångrapportering kommer inte royalty fram till de som har skrivit sångerna.

– Var också snäll och uppge copyright (c) Elsa Rydin under mina sånger när ni skapar sånghäften eller projicerar sångerna, så de inte sprids som ”Okänd sång”. (På några av mina sånger ska du ange (c) David Songs) Dessa uppgifter finner du i pdf-filerna med sångerna.

– Mina sånger finns även anslutna till Stim. Om er kyrka har Stimavtal, tänk då också på att rapportera till Stim de sånger som ni har framfört på konserter, musikgudstjänster etc. T ex om ni framför Musikalen På väg, får ni gärna rapportera sångerna i er Stimrapport.  (www.stim.se)

Tack så mycket för hjälpen med detta!