BÖN & GUDSTJÄNST

Här är några böne-sånger, morgonböner, aftonböner, lovsånger, trosbekännelse och andra sånger som kan passa särskilt bra i många olika typer av gudstjänster, möten, högmässa, i konfirmandgrupper, ungdomsgrupper, i barngrupper, bönegrupper, husgrupper, körer, andakter eller för olika samlingar med alla åldrar tillsammans.

Sångtexter med ackord finns i pdf-filer. Klicka på sångens titel så öppnas filen med text och ackord i eget fönster. Behöver du noter, kontakta mig.

TACK FÖR EN NY DAG GUD – Text & musik: Elsa Rydin, (c) 2016 Elsa Rydin          En enkel morgonbön/morgonpsalm

 

JESUS DU KOMMER ÖVER OSS NU (Här är vi nu)) – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2016 Elsa Rydin

 

VINGAR – Å LÅT INGENTING BINDAText & musik: Elsa Rydin  (c) 2016 Elsa Rydin     Ännu en sång som kom till mig med inspiration utifrån en av min farmor Frida Forslunds favoritsånger, som min pappa har sjungit så ofta där hemma. (Den sången börjar så här: ”Herre låt ingenting binda de vingar, vilka Du en gång har givit åt mig! Giv att jag fri över jorden svingar, lever och sjunger allenast för dig!”)  Och min sång om vingar blev till en bön – ”Å, låt ingenting binda de vingar som Du Jesus gett åt mig”.   En passionerad bön om mer kärlek och mer mod att vara den jag är skapad till att vara, och till att använda ”vingarna” jag har fått för att sprida Guds kärlek runt omkring….

 

ALDRIG ENSAM (Du är min vän för evigt) – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2016 Elsa Rydin       En glädje- och tacksamhets-sång till Jesus. Skön påminnelse om Han verkligen är med mig alla dagar. Också nu!

 

MITT HJÄRTA HAR SIN VILA I DIG – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2017 Elsa Rydin

 

TROSBEKÄNNELSEN – Vi tror på Dig Fader Son och AndeText & musik: Elsa Rydin,   (c) Elsa Rydin.    Den är skriven som en enkel blues, som de allra flesta kan klara att spela.    Vad tror vi på? I kyrkor genom alla tider har människor gemensamt bekänt den kristna tron. Att tillsammans, barn, unga och vuxna, få stå upp och bekänna vår gemensamma tro på Fader, Son, Ande, det stärker vår tro. (Rörelser/enkel dans kan användas till sången ifall barngrupp/barnkör och ungdomar vill leda sången framifrån). Kan med fördel spelas med fullt band (trummor, bas, elgitarr, piano – och innan höjningen kan man lägga in ett elgitarrsolo)

”Trosbekännelsen”  finns också inspelad på CD:n ”Älskad”, med Elsa Rydin, Sofia Sundberg och barnkör, producerad av Dan Weeks. Copyrighten var (c) Vineyard Songs Nordic, men copyrighten är ändrad och är nu (c) Elsa Rydin. Sången finns på noter i David Medias sångbok ”Jubla i Herren 3” sång nr 170

 

GUD DU SOM ÄLSKAR STORA OCH SMÅ (Aftonbön) Text & musik: Elsa Rydin & Anna Rydin,  (c) 2002 Elsa Rydin & Anna Rydin.    ”Barnabönen” har i lång tid för många varit ”Gud som haver barnen kär”. När Anna var 6 år frågade hon: Mamma, vad betyder haver? Då tänkte jag, Oj! Vi kan ju inte bara rabbla ord som vi inte förstår. Och så kom denna bön, som Anna och jag kom på tillsammans. Kanske detta kan få bli ”barnens bön” i fler barngrupper, i barnkörer, och som avslutningssång i olika gudstjänster och samlingar, och på barnläger och scoutläger – och där hemma för barn och vuxna tillsammans som aftonbön. Den kan läsas eller sjungas.  (Enkla rörelser finns för barnkör.)

Gud Du som älskar stora och små (Aftonbön) finns även inspelad på CD:n ”Älskad” där Benjamin Alinder & Elsa Rydin sjunger sången, och Lars Ekberg spelar piano. Copyrighten var tidigare (c) Vineyard Songs Nordic, men är ändrad tillbaka till: (c) Elsa Rydin/Anna Rydin. Sången finns på noter i David Medias sångbok ”Jubla i Herren 3”, sång nr 1. 

DANSK OVERSETTELSE av AFTONBÖN /GUD DU SOM ÄLSKAR STORA OCH SMÅ;    GUD DU SOM ELSKER STORE OG SMÅ – Text og musikk: Elsa Rydin og Anna Rydin. Dansk oversettelse: Solveig Allen

Gud Du som elsker store og små    Dig kan jeg altid stole på 
Hvor jeg end går hvorhen jeg end mig vender 
Kan jeg være tryg   i Dine stærke hænder 
Lykken kan komme lykken kan gå 
Tak kære Gud at Dig kan jeg stole på

eller;

Gud Du som   elsker store og    små –         Tak at du elsker meg også

Hvor jeg end  går, hvorhen jeg end mig vender   

er jeg så tryg     i Dine stærke hænder 

Lykken kan komme, lykken kan gå

Tak kære Gud,   a-t Di-g kan jeg sto- – le på

 

PAPPA I HIMLEN (Fader vår) – Text & musik: Elsa Rydin    (c) Elsa Rydin    Den här sången är skriven utifrån ”Fader vår”, eller ”Vår Fader”… Gud Du är vår Pappa i himlen… En bönesång där man till en början kan använda bara vers 1 och 2, och senare lägga till alla 4 verser. Mycket bra att använda med barn och ungdomar. Kanske barn och ungdomar kan leda hela församlingen i bönen.    (Enkla rörelser/dans kan användas till sången, om det hjälper barnen att lära sig texten).

 

 DET FINNS HOPP FÖR SVERIGEText och musik: Elsa Rydin (c) 2014 Elsa Rydin      Den här refrängen har ringt i mig under hela hösten 2014, och nu när Sverige beskrivs på löpsedlarna som ett land i kaos, då är det skönt att sjunga om hoppet som håller hur än det stormar i världen och i vårt land.  Låt oss be för Sverige tillsammans!

 

VI BER – DU SER Text & musik: Elsa Rydin   (c) 2014 Elsa Rydin               En förböns sång, där en försångare sjunger först och församlingen stämmer in. Kan användas i kyrkans förbön, och i bönesamlingar och under böneveckor eller för egen bön hemma. Om man önskar kan man utifrån varje situation skriva till de böneämnen som finns för dagen, och försångaren/sångledaren lägger in de nya böneämnena i sången, hur det kan passa in i melodin.

 

JAG LEVER – (DAGEN IDAG) – Morgonbön -Text & musik: Elsa Rydin  (c) 2015 Elsa Rydin     En enkel morgonbön att lyssna till eller sjunga själv – eller till andakter och gudstjänster…

 

TID MED GUD – Sånger i Jesu närhet (maj 2015) – Här finns 26,5 minuter med blandade lovsånger & böner, att lyssna till eller sjunga med i – i en längre sammanhängande vara-med-Gud-stund. Lägg dig eller sätt dig skönt. Eller lyssna i bilen eller på cykeln i hörlurar, eller på din böneplats. Ta en stund och bara fokusera på Jesus.  Innehåller t ex sångerna ”Vi vänder våra hjärtan till Dig Jesus” Jag höjer upp min röst”, ”I Din närhet”, ”Å vilken dag det ska bli”, ”Min framtidsdag”, ”Låt våra hjärtan vara tempel”, ”Jesus jag älskar Dig Jesus”, ”Vi vill förbli i Din närhet Jesus”. Alla sånger är skrivna av Elsa Rydin.

 

…Och här kommer mer ”Tid-med-Gud-sånger”… Detta potpuri har jag kallat för BÖNE-PROMENADSÅNGER:

1 – Böne-promenad-sånger (Februari 2017) – Tid-med-Gud-sånger –   Här är ca 25 minuter med några sånger, för böne-promenad. Innehåller sångerna: Tack för en ny dag Gud”, ”I Din närhet”, ”Hela dagen vill jag tacka”, ”Vi stämmer in i sången, ”Vi vänder våra hjärtan till Dig Jesus”, ”Ära ära till vår Gud” 

 

VI VÄNTAR STORA TING FRÅN DIG GUD – Text & musik: Elsa Rydin.    En enkel liten sång – en proklamation och bön. Jesus-ljuset från himlen lyser fortfarande i mörkret, Jesu härlighet strålar. Mitt i en tid när mycket ser allt mörkare ut runt om i världen så tilltar ljuset i styrka. På det sanna Ljuset som lyser i mörkret vill jag fokusera – Av Jesu härlighet vill jag bli allt mer uppfylld. Sjung med!

 

JESUS SVEP DINA ARMAR RUNT DEM – Text och musik: Elsa Rydin  (c) 2016 Elsa Rydin      En bön för barnen, ja, alla dem som lider så svårt i kriget och på flykt…

Hjärtat gråter bara av att höra om det svåra som händer för dessa dyrbara människor, och när jag ber och sjunger ut böner kan jag ibland se med hjärtats ögon hur Jesus gömmer dem under sina vingar, gömmer dem undan faran och tar dem igenom och ger dem nytt hopp och en ljus framtid. Ofta är det vi människor som får vara Jesu kärleks famn till varandra, och se och ge och be och välkomna osv.  men jag tror också att Han själv kommer till barn, stora och små, i deras vanmakts nöd. Ja, till var och en som ber. Sången kan självklart sjungas som en bön för nära och kära runt omkring också – men jag skrev den som en bön för barn i Syrien, Irak, Iran, Burundi, Kongo osv.

 

DITT INSTRUMENT – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2016 Elsa Rydin

 

NÄR KÄRLEKEN FRÅN GUD FÅR FYLLA VÅRA HJÄRTAN – Text och musik: Elsa Rydin  (c) 2017 Elsa Rydin

 

 

Några ord om copyright!Så roligt om du hittar sånger som du tycker om och som du vill använda! Det gör mig glad! Sjung! Sjung! Sjung! Och sprid dem till fler som du tror blir glada eller berörda av dem! Jag är självklart tacksam om du även noggrant kan komma ihåg att ange uppgifter om sångskrivare och copyright, under varje sång, när du skapar sångblad eller sånghäften, eller om du gör ett arr. eller när du projicerar sånger… så att mina sånger inte sprids som ”okänd”. Använder ni sångerna t ex i er kyrka, tänk då gärna på att rapportera sångerna i er sångrapport till CCLI (och till Stim). TACK så mycket för hjälpen med detta! På så vis kommer royalty tillbaka till mig som sångskrivare så jag kan fortsätta mitt skapande.