DU TORKAR VÅRA TÅRAR

En innerlig julsång som jag skrev hösten 2018 – Framfördes på Carlskyrkans julkonsert december 2018. Den finns på noter med körarr för den som önskar. Du kan lyssna på en enkel inspelning här;

Du torkar våra tårar här i tåredalen. Du kommer till oss alla. Du fyller våra hjärtan än en gång med glädje. Du som var barnet i krubban. Du som är Konungars Konung. Du är här mitt ibland oss.

Du bjuder oss att leva nära Dig. Ja, att stiga in i glädjen som Du kom för att ge till oss. Till fattig och till rik, till liten, till stor, till oss var och en. Du som var barnet i krubban. Du som är Himmelens Konung. Med glädje kom Du till vår jord. Glädje får vi ta emot från Dig.

Vi fyller våra tankar denna jul med tacksamhet. Jesus, tack för allt Du gjort. Du lämnat himlens härlighet för att ge frälsning. Du som var barnet i krubban. Du som är Herrarnas Herre, Du är här som Du lovat.

Du bjuder oss att leva nära Dig. Ja, att stiga in i glädjen som Du kom för att ge till oss. Till fattig och till rik, till liten, till stor, till oss var och en. Du som var barnet i krubban. Du som är Himmelens Konung. Med glädje kom Du till vår jord. Glädje får vi ta emot från Dig.

Text & musik: Elsa Rydin (c) 2018 Elsa Rydin

(Mer jul och adventssånger finns på fliken ”Julsånger” )