Om Lovsång

Lovsång är stort för mig. Eftersom Jesus är nr 1 i mitt liv, så är ju lovsång en av mina favoritsaker att sysselsätta mig med… Lovsång – att ge ära till Jesus. Att sjunga kärlekssånger till Gud. Han som ensam är värd all tillbedjan och allt lov. ”Jesus, jag älskar Dig Jesus! Ditt namn är sången i mitt hjärta. Jesus, jag älskar Dig Jesus! Mitt liv är min lovsång till Dig.   Jesus, jag tillber Dig Jesus. Du är sången i mitt hjärta. Jesus, jag tillber Dig Jesus. Mitt liv är min lovsång till Dig.”

Det finns en underbar sång som vi sjöng mycket under många år när vi bodde i Stockholm, som börjar ”Jag var född att lova Dig, skapad att förhärliga Ditt namn och visa tacksamhet i allting, alla da’r, och jag var född att älska Dig….  jag finns till för Dig”.  

Så tänker jag mig att det är. Vi är alla skapade av Gud, för att lära känna Honom och älska Honom mer och mer, och ge Honom ära – genom våra tankar, ord och handlingar.

Och den tanken – att jag är född till denna värld för att ge ära och lovsång och tillbedjan till Gud – den ger mig livs-inspiration!

Livs-motivation!

Gunnar och jag vill av hela våra hjärtan göra våra liv till en lovsång till Jesus, i dagar av glädje och i dagar av sorg… (som Christer Hultgren skrev i sin fina sång ”Jag vill ge Dig o Herre min lovsång”)

Vi vill glädja Gud genom att ge Honom tid och kärlek, genom att leva livet helhjärtat för Honom. Genom att älska varandra, våra barn och genom att älska andra, och bry oss om den som är i behov på olika sätt… Vi vill ofta avsätta tid till att bara vara med Gud och att rikta all uppmärksamhet på Jesus genom lovsånger som fokuserar på Honom själv.

I lovsången – där jag ofta upplever Jesu närhet och härlighet, fylls jag av mer glädje. Glädjen i Herren Jesus är min och vår starkhet. Livet rymmer många sorger – Vi behöver mycket av den himmelska glädjen här på jorden.

Låt oss nu, var och en, älska och tillbe Jesus med hela våra hjärtan, med hela vår själ, med hela vår kraft!