Lovsånger

Låt oss lovsjunga Jesus av hela våra hjärtan! Han är värd all tillbedjan och all lovsång! Han är underbar!

Här kan du lyssna på enkla vardagsrums-inspelningar av några av mina lovsånger.  Text & ackord hittar du om du klickar på sångens grön-markerade titel. Klicka så öppnas pdf i eget fönster.   Du får gärna kopiera och använda dig av mina sånger och sprida dem vidare till fler*

 

DITT INSTRUMENT – Text & musik: Elsa Rydin  (c) 2016 Elsa Rydin

 

 

VI VÄNDER VÅRA HJÄRTAN TILL DIG JESUSText & musik: Elsa Rydin  (c) 2011 Elsa Rydin          Denna sång har jag använt mycket. Helt stilla med bara piano eller med fullt kompband. En bra startsång, där fokus direkt kommer på Jesus. Bra i små samlingar hemma och på möten, gudstjänster, högmässor och lovsångskvällar osv. Den finns även på engelska. Jag hör refrängen inom mig, på många olika språk; spanska, arabiska, hindi, swahili, kirundi, franska, portugisiska, ryska, tigrinja, engelska, norska, finska, tyska, holländska, japanska osv. …för det som enar Jesusälskande kristna syskon runt om i hela världen är tron på JESUS och alla tillsammans instämmer vi i den sång som ljuder över hela vår jord: ”Vi lyfter upp Ditt namn Jesus, vi lyfter upp Ditt underbara namn Jesus….” 

NOTER till ”Vi vänder våra hjärtan till Dig Jesus” finns i ”Nya tillägget av Oaspärmarna”, och kan även köpas på www.melos.se    Eller hör av dig till mig för pdf-not

 

LÅT VÅRA HJÄRTAN VARA TEMPEL   –  Text & musik: Elsa Rydin    (c) 2014 Elsa Rydin    En stilla innerlig hjärtats bön, nyskriven i början av september 2014. Sjung med!

NOTER till ”Låt våra hjärtan vara tempel” kan du enkelt köpa på www.melos.se    Eller hör av dig till mig

 

DÅ FÅR VI SE DIG JESUS – Text & musik: Elsa Rydin   (c) Elsa Rydin  Här är en sång som jag tycker mycket om, för den är både innerlig tillbedjan här och nu – men också en sång som blickar framåt mot himlen, där vi en dag ska få tillbe Jesus tillsammans med alla änglarna, med allt skapat, och den dagen får vi SE Jesus så som han verkligen är.        Vanligtvis sjunger man bara de första delarna av sången – och när man har mycket tid, och kan sången bättre, kan man, när man vill, även lägga till de olika sticken och extrarefrängen. En sång som inbjuder till att dröja kvar i Herrens närhet.

 

INFÖR DIN TRON (Det är livet för mig) – Text & musik: Elsa Rydin  (c) 2016 Elsa Rydin

inspelning från 2018 – utan sticket ”Helig helig;

Inspelning från 2016 – med sticket Helig helig…;

 

 

JESUS JAG ÄLSKAR DIG JESUS – Text & musik: Elsa Rydin    (c) 2013 Elsa Rydin    En enkel liten sång, som jag tycker om.. kanske just för att den är så enkel

 ”Jesus jag älskar Dig Jesus. Ditt namn är sången i mitt hjärta. Jesus jag älskar Dig Jesus. Mitt liv är min lovsång till Dig.     Jesus jag tillber Dig Jesus. Du är sången i mitt hjärta. Jesus jag tillber Dig Jesus. Mitt liv är min lovsång till Dig.”

 

VI STÄMMER IN I SÅNGEN (Ära till vår Gud) Text & musik: Elsa Rydin   (c) 2014 Elsa Rydin.    En innerlig sång – för tillbedjan, där vi får stämma in i den tillbedjan som pågår dag och natt inför Guds tron. Kanske en sång för en stor lovsångskör, med stråkar, flöjter, elgitarrer och orgel….!       Växling mellan stillhet och förundran, till jublet och ”bruset” av många röster och toner som stiger upp till Guds ära!

 

VI KOMMER NU INFÖR DIN TRON Text och musik: Linda Nilsson och Elsa Rydin   (c) 2013 Linda Nilsson/Elsa Rydin   Denna sång skrev Linda och jag tillsammans på en sångskrivarhelg i Umeå. (Fina Linda! Glädje att få lovsjunga Jesus med dig!). Detta känns som en varm, positiv, lättsjungen ”startsång”! Ingen startsträcka – utan vi ger oss rakt in i Guds närhet i tillbedjan! Fokus på Honom direkt!

 

 

ETT FOLK MED SAMMA PAPPA (Vi tillber Dig Jesus) – Text & musik: Elsa Rydin   (c) 2015 Elsa Rydin     Den här sången bara rann till när jag skrev ett par sånger om ”mod” vintern 2015. Och så växte den och blev plötsligt en ”stor” sång. Om en enhet. Om kärleken till Jesus och till varandra som syskon. Om lärjungaskap och förlåtelse. Om att vara en förebild. Ja, en passionerad lovsång till Jesus, som nog passar att sjunga många, många människor tillsammans, eller för en stor kör.. ”Tillsammans som ett folk med samma Pappa. Tillsammans som ett folk med samma huvud. Kärleken till Dig Jesus, enar oss för alltid…..    Vi tillber Dig Jesus! Vi tillber Dig Jesus!”

 

HELA DAGEN VILL JAG TACKA DIG (Gud ingen är som Du) – Text & musik: Elsa Rydin, (c) 2015 Elsa Rydin

 

BUILD A GATE OF PRAISE – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2015 Elsa Rydin

 

MIN LÄNGTAN BRINNER STARKARE – Text & musik: Elsa Rydin (c) 2016 Elsa Rydin

 

 

ÄRA ÄRA TILL VÅR GUD – Text & musik: Elsa Rydin & Maria Sundh (c) 2016 Elsa Rydin, Maria Sundh

Och den engelska versionen av denna sång heter GLORY GLORY TO OUR GOD – Words & music: Elsa Rydin & Maria Sundh (c) 2016 Elsa Rydin, Maria Sundh

 

 

 

*Bara några ord om copyright…. Som sagt – Kopiera gärna och sprid sångerna. Dela sångerna vidare till vänner som ni tror uppskattar dem. Men vänligen var noga med att ange namn på sångskrivare och copyrightuppgifter, om du har dem med i sångblad, sånghäfte eller om du projicerar texten, ackord, notblad. Så att sångerna inte sprids som ”okänd” – Och när ni använder sångerna i er kyrka, tänk gärna på att rapportera sångerna i er sångrapport till CCLI (och ev. Stim). Tusen tack!